Teams en hun ontwikkeling

Profcoaches heeft een ruim aantal teamcoach-trajecten voor MBO onderwijs organisaties en bedrijven uitgevoerd.

De teams zochten naar een verbetering van hun prestaties of onderlinge verhouding.
Het traject voor team coaching bestaat uit een aantal activiteiten die erop gericht zijn een duurzame oplossing te zoeken.

De uitgangspunten in deze werkwijze zijn;

  • Het team is zelf verantwoordelijk voor het eigen ontwikkelproces.
  • Het team als geheel is leidend, de individuele leden niet.
  • De manager draagt de beslissingen en maakt keuzes.
  • Er wordt gewerkt met louter maatwerkopdrachten en werkvormen.
  • De vraag van het team en de manager staan centraal.

Team coaching wordt vooral gezien als een manier om de onderlinge communicatie en samenwerking in teams te verbeteren. Ook is het een effectief middel om teams resultaatgerichter te maken, hun ambitie helder te krijgen en daarmee effectiever te laten functioneren.

Tot slot blijkt dat team coaching een prima manier is om kwaliteiten en vaardigheden van het team te ontwikkelen en onderlinge conflicten op te lossen.