Invloed en arbeidsverhoudingen

In bedrijven en ( MBO-) organisaties met meer dan 50 medewerkers is een Ondernemingsraad actief.

Die ondernemingsraad overlegt in het speelveld van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) met de directie. Hun agenda wordt vooral bepaald door ontwikkelingen en wijzigingen in de organisatie die gevolgen hebben voor medewerkers.

De ondernemingsraad adviseert gevraagd en ongevraagd over voorgenomen besluiten van directies in beleidsontwikkelingen. In het overleg met de directie worden voorstellen besproken, vragen gesteld en het belang van mensen en organisatie gewogen.

Hoe directie en ondernemingsrdaad dat overleg samen vormgeven hangt mede af van hun onderhandel- en communicatievaardigheden. En natuurlijk van de onderlinge verstandhouding en vertrouwen.

Profcoaches heeft ruime ervaring in het trainen, adviseren en coachen van ondernemingsraden en directies van bedrijven en organisaties. Die trajecten hadden te maken met: outsourcing van personeel en bedrijfsonderdelen, reorganisaties, fusies, invoering van competentiemanagement en het ontwikkelen van talent.

We gebruiken het Rijnlands organisatie gedachtengoed, breinkennis en ervaring in coachtrajecten waarin we dicht op de werkvloer zowel de ondernemingsraad als de directie helpen het overleg weer vlot te trekken of anders vorm te geven.

In het voorjaar van 2012 interviewde Profcoaches een aantal OR voorzitters uit het MBO. Op basis van deze interviews verscheen een artikel over Invloed in het MBO in Vaktijdschrift Profiel