NOBCO en EMCC

De Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches is de beroepsvereniging die werkt aan kwaliteitsverbetering van coaching.
Rity v.d. Avoort is als coach aangesloten en geregistreerd bij de NOBCO en EMCC.
In grote opdrachten hanteert Profcoaches de Modelovereenkomst van deze beroepsorganisatie.

De NOBCO hanteert de volgende definitie van coaching:

” Coaching is een gestructureerd leerproces van personen en teams op basis van zelf gekozen leervragen.” 

De NOBCO is aangesloten bij EMCC.

In september 2012 heeft Rity voor de NOBCO een Regionale Workshop “Coachen met ons brein”  gegeven in Amsterdam.